Patiëntenvertegenwoordiger

Om goed te kunnen optreden als patiëntenvertegenwoordiger, dien je over specifieke kennis en een aantal vergadertechnische en sociale vaardigheden te beschikken. Deze hebben we zo goed mogelijk ingepland in een 7-daagse, goed gevulde vorming.
Ervaringsdeskundigheid, herstelvisie, de hervorming van de ggz (algemeen politiek kader, uitgebreide informatie over hoe de netwerken in elkaar zitten en enkele internationale tendensen), de sociale kaart, de vakterminologie en dan een heel belangrijk luik: vergadertechnieken, groepscommunicatie en assertiviteit, komen aan bod. Onze lesgevers zijn mensen met veel expertise, van Trefpunt Zelfhulp, een netwerkcoördinator, een coördinator van een provinciaal overlegplatform en enkele door de wol geverfde patiëntenvertegenwoordigers. We organiseren deze cursus niet op regelmatige tijdstippen, maar wanneer er zich genoeg kandidaten aanmelden. Doorgaans wordt de vorming eenmaal per jaar georganiseerd. Deze cursus gaat steeds in een andere stad in Vlaanderen door. 

Klik hier voor meer informatie over deze cursus
Mail: vorming@uilenspiegel.net 

Close