Ervaringsdeskundigheid

Dit is met 12 dagdelen de meest uitgebreide cursus van de drie. Het is een cursus die zowel theoretische kennis als het verwerven van ervaringskennis combineert. De cursus behelst de meest relevante onderwerpen die een ervaringsdeskundige onder de knie moet hebben om aan de slag te kunnen. Zo komen ervaringsdeskundigheid, de herstelvisie, patiëntenrechten, het landschap van de ggz en de hervorming, het levensverhaal en meerdere andere theoretische concepten aan bod. Daarnaast worden er in enkele interactievere sessies ervaringen gedeeld over het omgaan met familie, medicatie, psychiater… Zo combineert deze cursus de theoretische kennis met een breder inzicht in je medepatiënt/-mens, dat broodnodig is om goed te werken als ervaringsdeskundige. De cursus kost €60 + lidmaatschap UilenSpiegel (€5) en wordt eenmaal per jaar georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus
Mail: vorming@uilenspiegel.net 

Close