UilenSpiegel steunt de oprichting van een Soteriahuis

UilenSpiegel steunt de oprichting van een Soteriahuis

6 maart 2024

UilenSpiegel vzw steunt de missie van El Camino: de oprichting van een Soteriahuis

SoteriaTouwBewerktEl Camino stelde zich sinds de oprichting van de vzw tot doel om een Soteriahuis op te richten. Naast het ondertekenen van het Soteria-manifest, werkten ze in 2022-2023 hard aan een dossier waarin ze de wetenschappelijke evidentie uit het buitenland hebben verzameld en de budgettaire vertaling proberen te maken naar de Vlaamse en Belgische context.

Nu ze klaar zijn met deze oefening willen ze het debat over het maatschappelijk belang van een Soteriahuis aanzwengelen. De wetenschappelijke evidentie uit de vele Soteriahuizen in het buitenland toont namelijk aan dat er een alternatief voor een opname kan geboden worden via een Soteriahuis en dat dit een aantal substantiële persoonlijke en maatschappelijke voordelen met zich meebrengt.

Het touw symboliseert de onderlinge verbondenheid die uitgaat van Soteria

El Camino pleit voor deze extra schakel in de geestelijke gezondheidszorg als bijkomend alternatief voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.

Soteria TouwEen Soteriahuis is een gewoon huis in het dorp of in de stad – in de gemeenschap – waar een aantal mensen gepaste zorg krijgt en waar de veiligheid wordt gegarandeerd die ze nodig hebben, zonder hen van de maatschappij te isoleren. De omkadering wordt verzorgd door naasten, ervaringswerkers en professionals, die zorgen voor een continue aanwezigheid en kwalitatieve zorg. In een Soteriahuis nemen zowel de tijdelijke bewoners als de leden van het team alle aspecten van het dagelijks leven op zich, en dit in een aangename, huiselijke omgeving. De personen in crisis en de teamleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in het huis.

Ondanks de sterke omkadering is een verblijf in een Soteriahuis niet duurder dan een opname op een crisisafdeling of ‘high intensive care unit’ in een ziekenhuis. Soteriahuizen zijn dus de logische aanvulling op de laagdrempelige inclusieve werking van de mobiele crisisteams. Bovendien komt de oprichting van Soteriahuizen tegemoet aan een grote nood aan en streven naar een meer humane zorg.

Bezoek de website van El Camino

Onderteken het Soteria-manifest

Lees het artikel uit ons tijdschrift Spiegel: Soteriahuizen, een welkome aanvulling in de psychosezorg

Close