NADA - Netwerk Alternatieven voor Dwang en Afzondering in de GGZ

nada-logo-website-1NADA wil een geestelijke gezondheidszorg waar psychisch kwetsbare personen op een humane manier behandeld worden, met aandacht voor hun krachten en met een sterke focus op herstel, gelijkwaardigheid, nabijheid en empowerment. NADA wil een zorgsysteem waarin dwang, afzondering en fixatie niet voorkomen en waarbij vrijheidsbeperking plaats maakt voor menswaardige alternatieven. Met NADA willen we samenwerken met andere organisaties uit de brede geestelijke gezondheidszorg en zo een netwerk creëren om verbeteringen binnen de geestelijke gezondheidszorg door te voeren.

NADA is een Belgisch netwerk dat streeft naar een dwangvrije geestelijke gezondheidszorg. NADA wil getuigenissen van patiënten, naasten en hulpverleners die in contact kwamen met dwang of alternatieven onder de aandacht brengen. NADA sensibiliseert rond pijnpunten in de geestelijke gezondheidszorg en brengt wetenschappelijk onderbouwde alternatieven en preventiestrategieën onder de aandacht van zorggebruikers, naasten, hulpverleners, politiek en beleid, om vrijheidsbeperkende maatregelen te bannen.

Voor meer informatie

Close