Open Kring in Haacht: een warme en verbindende plek voor wie geraakt is door psychosegevoeligheid

Open Kring in Haacht: een warme en verbindende plek voor wie geraakt is door psychosegevoeligheid

28 december 2023

Ik ontmoet Corinne Vervaeke voor het eerst in het Wachthuis in Haacht tijdens de allereerste ‘Open Kring’ die daar plaatsvindt op 27 juli 2023. Ze is er aanwezig met haar dochter en nog een vijftiental andere deelnemers. Een Open Kring is een avond waarbij iedereen rond het vuur samenkomt om te delen wat hen raakt bij psychosegevoeligheid. Op deze gespreksavonden zijn mensen met een psychosegevoeligheid, hun familie, vrienden en zorgverleners welkom. Corinnes dochter Viebe (22) kreeg vorige jaar een psychose.

Corinne miste iets in de standaard aanpak van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), dat ze wel vond in de Open Kringen van El Camino in Bekegem, West-Vlaanderen. “Mijn dochter en ik beleefden daar een zeer warme, natuurlijke en menselijke interactie. Wanneer wij familiegesprekken hebben in de reguliere ggz, dan is Viebe ‘de patiënt’ en zit de psychiater daar in zijn rol als dokter en zijn wij de ouder, broer of zus van de patiënt. De relatie tussen arts en patiënt staat er op de voorgrond. Men tracht wel menselijk te zijn, maar de verbinding die ik daar voel is veel minder diep, er blijft een zekere afstand. In een Open Kring laten we de labels en rollen achterwege en wordt de interactie veel meer opengetrokken. Iedereen zit daar als mens, met zijn eigen kwetsbaarheden, verdriet en rouwervaringen.”

Corinne: "De grote kracht van een Open Kring ligt in het delen van ervaringen van mens tot mens."

Corinne woont in Haacht en droomde van een gelijkaardige plek als Bekegem, dichter bij huis. Ze nam de koe bij de horens en contacteerde Kim Delville van Het Wachthuis. Het leek haar de logische plek om Open Kringen te organiseren. Ook betrok ze Dimitri Dumortier van vzw De Wissel in Leuven, die ze kende van de open-hart-cirkels die hij begeleidt. Hij was bereid zich te engageren. Verder contacteerde ze ook Sven unik-id, ervaringsdeskundige en conceptueel kunstenaar. De puzzel paste wonderwel: een naaste, een hulpverlener en ervaringsdeskundige vormden de kern van het initiatief en er was een locatie gevonden. Vrij snel werd een datum geprikt voor een eerste Open Kring.

Kampvuur Afbeelding van Pexels via PixabayCorinne: “Wat een Open Kring zo waardevol maakt is dat zowel personen met een psychosegevoeligheid als naasten en hulpverleners aanwezig zijn. Deze triade maakt een rijke kruisbestuiving mogelijk. De aanwezigen delen hun ervaring met psychose vanuit verschillende perspectieven. Wanneer ik apart met een mama praat die zich zorgen maakt over haar kind dan voel ik me begrepen en erkend. Wellicht is dat ook in het contact onder lotgenoten met psychosegevoeligheid het geval, maar een Open Kring geeft de uitwisseling een extra dimensie. Zo ziet mijn dochter tijdens de Open Kring dat andere naasten evenzeer (over)bezorgd zijn en daardoor krijgt ze meer begrip en inzicht in wat ik doormaak. Ook ik heb enorm veel aan de getuigenissen van andere mensen die een psychose doorgemaakt hebben en soms al verder staan in hun hersteltraject. Een Open Kring biedt de mogelijkheid uit de cocon van de reguliere zorg te breken waarbij je steeds gesprekken voert binnen je eigen gezin, zonder dat er lotgenoten bij betrokken zijn. Daar kan je je heel eenzaam en onbeholpen door voelen.

Viebe vertelde me dat ze tijdens de Open Kring heel veel herkende in wat een lotgenoot vertelde. De worstelingen, het verlies aan identiteit en aan zelfvertrouwen, de angst dat je een andere persoon bent geworden, de vraag of je je vroegere ik nog terug zult vinden en ook de soms mooie kanten van een psychose. Het is heel krachtig als je in de kring deze dingen hoort uit de mond van lotgenoten. Ik merk dat Viebe minstens evenveel deugd heeft aan een Open Kring als aan persoonlijke therapie. Beide zijn waardevol. Het is een en-en-verhaal.

In een Open Kring gaat het niet om oplossingen aanreiken, informeren, adviezen geven of belerend zijn. De grote kracht ligt in het delen van ervaringen van mens tot mens.

Mijn stoutste droom is een Open Kring waar ook psychiaters en psychologen aanwezig zijn, niet in hun rol als hulpverlener maar puur als mens, die begaan is met zijn medemens. Door de Open Kringen kunnen we een krachtig signaal geven dat dit een rijkere weg is om te bewandelen rond psychosegevoeligheid. Ik hoop en denk dat de ggz in deze richting zal evolueren, maar voorlopig zijn lokale initiatieven als de onze nodig om de brug in de tijd te slaan naar een meer geïntegreerde, holistische aanpak.”

_____

De volgende maandelijkse Open Kringen vinden plaats om 19u30 stipt op:

  • maandag 29 januari 2024
  • dinsdag 27 februari 2024
  • woensdag 27 maart 2024
  • donderdag 25 april 2024
  • maandag 27 mei 2024
  • dinsdag 25 juni 2024

 Je bent welkom vanaf 19u15, einde voorzien om 21u30.

Adres
: Kloosterstraat 50 in Haacht
Inschrijven via hetwachthuis@gmail.com 

Tekst: Nadia Mahjoub – Afbeelding: Pexels via Pixabay

Close