Over Lotgenotengroep hulpverleners met cliëntenervaring

Lotgenotengroep hulpverleners met cliëntenervaring

‘Het is een merkwaardige vaststelling dat hulpverleners met een psychische kwetsbaarheid hun ervaringskennis niet (mogen/kunnen) gebruiken, niet (standaard) uitgenodigd worden door collega’s om deze te delen. Meer nog, er leeft in instellingen een cultuur waarin weinig ‘vrije ruimte’ is, noch ‘vrijplaatsen’ zijn, om hierover in dialoog te gaan.´

Inschrijving en meer info: hulpverleners.leuven@uilenspiegel.net 

Close