PlusVriend

plusvriend-logo

Ons project PlusVriend ondersteunt vriendschappen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het hebben van sociale contacten is voor hen een belangrijke ondersteuning bij hun herstel. PlusVrienden stellen zich dienstbaar en gelijkwaardig op ten aanzien van elkaar en gaan samen op pad.

Je bent op zoek naar een PlusVriend?

Voor lotgenoten die geïnteresseerd zijn om kennis te maken met andere lotgenoten worden er regelmatig PlusVriendCirkels georganiseerd.
Hou hiervoor regelmatig onze activiteitenkalender in de gaten of mail naar anneke.krols@uilenspiegel.net

Hoe zit een PlusVriendCirkel in elkaar?

Een PlusVriendCirkel wordt in samenwerking met andere partners georganiseerd per regio.
We gaan daarom steeds op zoek naar partners zoals mobiele teams, herstelacademies, dienstencentra, inloophuizen, vrije-tijds diensten, ...elke partner die raakvlakken biedt met lotgenoten en met de regio.

Een groep van maximum 20 deelnemers volgt 2 sessies (meestal 2 opeenvolgende woensdagen).

  • Een eerste sessie legt de nadruk op kennismaking. De deelnemers gaan met elkaar in contact via een kennismakingsroulette. 
  • Een tweede sessie geeft informatie over het aanbod aan sociale activiteiten in de regio. Er wordt ook ingegaan op de alternatieve mogelijkheden, indien PlusVriend niet de beste optie blijkt.

Vond je, tijdens zo'n PlusVriendcirkel, een lotgenoot die samen met jou op stap wil ? Dan worden jullie samen een PlusVriend-duo.

Een PlusVriend-duo:

  • Doet in duo sociale activiteiten
  • Kan terugvallen op een beperkte coaching wanneer het wat moeizamer loopt
  • Kan deelnemen aan een uitwisseling met andere PlusVriendduo's (zo'n 2 tot 3 keer per jaar).
  • Krijgt een éénmalig onkostenbudget t.w.v. € 300 dat beheerd wordt vanuit UilenSpiegel. Het duo kan geldige onkostenbewijzen binnenbrengen zolang het budget loopt.

Vragen of nood aan meer informatie?

Contacteer Anneke Krols: anneke.krols@uilenspiegel.net of 0479 89 14 40

 

Close