Odin Somers

Odin Somers, Brusselmedewerker

OdinSomersWat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Vzw UilenSpiegel is mijn eerste werkgever na mijn studies in de agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik ben verheugd dat ik mij mag inzetten voor de relevante en zinvolle maatschappelijk opdracht van de organisatie. Kwetsbare personen leren ons waar de pijnpunten in onze maatschappij zich bevinden. Als men nadenkt over het creëren van veiligheid in het verkeer, kan dit enkel en alleen maar als men ook de meest kwetsbare weggebruikers zoals kinderen of ouderen in rekening neemt. Psychische kwetsbaarheid in de aandacht brengen, het taboe doorbreken en normaliseren is dan ook niet uitsluitend voordelig voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Het biedt nieuwe perspectieven voor professionals en heeft volgens mij ook de kracht in zich om de samenleving humaner te maken.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik ben als Brusselwerker verantwoordelijk voor het opstarten, het ondersteunen en het faciliteren van projecten van vzw UilenSpiegel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik zal de huidige Brusselwerking verder ontwikkelen en nieuwe samenwerkingen opstarten met vrijwilligers en organisaties in Brussel. Ik zie het als mijn taak om te werken aan verbindende oplossingen en projecten met partners in de Brusselse context. Ik tracht in mijn samenwerkingen steeds het gemeenschappelijke doel voorop te stellen. Via deze weg kan er gewerkt worden boven de breuklijnen heen zoals taal, afkomst en gemeenschap die Brussel verdelen.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben 22 jaar en hou mij in mijn vrije tijd voornamelijk bezig met voetballen, muziek en vriendschappen. Ik ben een rustig persoon die niet aarzelt om mensen te helpen.

Close