OnderOns, nieuwe gespreksgroep van UilenSpiegel, start op in Kortrijk

OnderOns, nieuwe gespreksgroep van UilenSpiegel, start op in Kortrijk

29 januari 2024

Anita (42) en Ivan (46) zijn in het dagelijks leven een koppel en starten in maart 2024 met de gespreksgroep 'OnderOns' in Kortrijk. We hadden een gesprek met Anita.

2024 OnderOns_Kortrijk_Anita_IvanHoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze gespreksgroep?

Anita: Ik heb jarenlang last gehad van een angstproblematiek. Op een bepaald moment kwam ik als patiënt in een psychosociaal revalidatiecentrum in aanraking met een traject dat bijzonder herstelgericht was. Ik ben me vervolgens gaan verdiepen in het thema herstel. Ik was zo onder de indruk van het herstelgericht werken dat ik kandideerde voor de opleiding Herstelondersteunende geestelijke gezondheidszorg aan de UGent. Tijdens die opleiding in 2022-2023 leerde ik onder meer over de Open Dialogue benadering voor mensen met psychoses.

Je wil ook naasten en hulpverleners uitnodigen om deel te nemen?

Anita: In mijn familie- en vriendenkring zijn er wel heel wat mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb dus zelf ook ervaring als naaste. Naasten hebben volgens wat ik gemerkt heb in bepaalde gespreksgroepen - onder meer die van Similes - vaak een negatief beeld van de hulpverlening. Ze hebben de ervaring te weinig betrokken te worden bij de zorg voor hun naaste. Ik ben zeer geïnspireerd geraakt door de Open Dialogue aanpak en de Open Kringen die ik bijwoonde in El Camino Bekegem. Deze kringen staan open voor zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid, vrienden, familie alsook professionele hulpverleners. Deze aanpak wil ik ook volgen voor onze gespreksgroep, maar dan niet beperkt tot het thema psychotische kwetsbaarheid.

Anita: “In onze maatschappij wordt te weinig ingezet op psychisch welzijn.”

Ik vind het belangrijk dat er meer ingezet wordt op preventie. OnderOns kan daartoe bijdragen. Daarom ook dat we het een meerwaarde zouden vinden mochten er ook mensen tewerkgesteld in eerstelijnsdiensten, onderwijs of bedrijfswereld willen aansluiten, maar ook studenten die in deze sectoren aan de slag willen.

Je blijft je bijscholen?

Anita: Ja, ik ben heel leergierig als het aankomt op herstelgerichtheid. Momenteel volg ik de opleiding tot ervaringswerker georganiseerd door Vives, HoGent en Psyche vzw. Ik wil immers graag als ervaringswerker aan de slag gaan en zo mijn steentje bijdragen. Ik heb pas op mijn veertigste beseft welke richting ik uit wou gaan. Ik denk dat er in onze maatschappij te weinig wordt ingezet op psychisch welzijn. Er is weinig ruimte om te zeggen hoe het echt met je gaat. Iedereen kan tegenslagen krijgen en eronderdoor gaan of in een crisis terechtkomen. We krijgen onvoldoende vaardigheden aangereikt om hiermee verbindend om te gaan. Met de gesprekgroep hopen we hier deels aan tegemoet te komen. Er schuilt een grote kracht in het tonen van je kwetsbaarheid vind ik.

_____________

Vanaf maart '24 komt de nieuwe gespreksgroep OnderOns maandelijks samen in Kortrijk rond het thema mentaal welzijn, begeleid door Ivan en Anita. Ze verwelkomen graag iedereen die psychisch, emotioneel en sociaal welbevinden een warm hart toedraagt. Zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid, vrienden, familie en ook professionele hulpverleners zijn van harte welkom.

Omdat ze preventie erg belangrijk vinden, zien ze het als een grote meerwaarde indien er ook mensen tewerkgesteld in eerstelijnsdiensten, onderwijs of bedrijfswereld zouden willen aansluiten, maar ook studenten die in deze sectoren aan de slag willen.

In een ongedwongen, oordeelvrije sfeer willen ze graag een authentieke dialoog voeren en zo de verschillende rollen en perspectieven samenbrengen en elkaar leren begrijpen.

 Volgende data in 2024 werden reeds vastgelegd, telkens van 19u tot 21u:

  • 19 maart
  • 17 april
  • 14 mei
  • 10 juni

Indien je graag een bijeenkomst bijwoont gelieve je aanwezigheid te bevestigen op volgend emailadres: onderons.kortrijk@uilenspiegel.net

Locatie waar de activiteit doorgaat:

Fatima klooster
Moorseelsestraat 148
8501 KORTRIJK

Close