Welzijnsbevraging

Welzijnsbevraging

18 januari 2023

Tijdens de coronaperiode boden we jullie tweemaal (04/2020 en 01/2021) een bevraging aan. Deze bevragingen gaven ons een beeld van jullie algemene welzijn. Ook nu de coronapandemie stilletjes aan ons maatschappelijke leven lijkt te verlaten, vragen we ons af hoe het met jullie gaat.  

 

Er is op dit moment heel wat gaande; we krijgen met verschillende uitdagingen te maken in de zorg, het klimaat, financieel-economische moeilijkheden, sociale veranderingen, migratie, digitalisering ,… We polsen daarom graag nogmaals naar jullie ervaringen en gevoelens en deze – ondertussen – derde algemene welzijnsbevraging.  

Je zal merken dat we in deze editie 2023 ook wat langer stil staan bij het thema eenzaamheid. Vanaf nu zal er jaarlijks een verdiepend thema aan de welzijnsbevraging worden toegevoegd.  

Wil jij je ervaringen met ons delen door deze korte vragenlijst in te vullen?  
Het invullen van deze vragenlijst kost vermoedelijk slechts een 20-tal minuten van jouw kostbare tijd. Maar je schenkt ons hiermee een waardevol beeld van je algemene welzijn en jouw ervaringen in de maatschappij van vandaag.  
 
Deze informatie is voor ons kostbaar. Omdat we enkel zo jullie stemmen als lotgenoot écht kunnen meenemen in belangenverdediging. Het geeft ons bovendien meer voeding tot een verdere uitbouw van een steeds gepaster aanbod. 
 
Je hoeft nergens je naam op te geven. De verwerking van deze gegevens gebeurt VOLLEDIG ANONIEM. Op geen enkele manier kunnen we achterhalen wat jouw persoonlijke antwoorden zijn. Voor ons is enkel het algemene beeld van deze bevraging van belang.  

 

Heb je vragen over de opzet en verwerking van deze welzijnsbevraging ? Neem dan contact op met anneke.krols@uilenspiegel.net  

Klik hier voor om de bevraging in te vullen
 

Mogen we jou dan alvast bedanken om je ervaringen te willen delen! 

 

Warme groet, 

Het UilenSpiegel-team

Tags:
Close