Goed nieuws: Hoge Gezondheidsraad kiest Lotgenotencontact als prioriteit 1

Goed nieuws: Hoge Gezondheidsraad kiest Lotgenotencontact als prioriteit 1

14 november 2022

In augustus deed de permanente werkgroep "geestelijke gezondheid" van de Hoge Gezondheidsraad een oproep tot werkthema's om het programma voor volgende jaren voor te bereiden. UilenSpiegel greep deze kans om twee thema’s in te dienen, één over De waarde van lotgenotencontact in een herstelproces en één over ons dossier Somatische zorg.

goed-nieuws-hoge-gezondheidsraad-kiest-lotgenotencontact-als-prioriteit-1-nl-311

Ondanks dat het werkthema rond Somatische zorg niet weerhouden werd, kunnen we het heugelijke nieuws vertellen dat het ingediende thema over Lotgenotencontact wel werd uitgekozen en zelfs prioriteit 1 meekreeg! Dit wil zeggen dat de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad hier eerstdaags mee aan de slag zal gaan. De criteria voor selectie waren heel streng en van de 46 ingediende dossier werden er slechts 23 weerhouden. Dat maakt dat we bij UilenSpiegel zeer fier zijn dat De waarde van lotgenotencontact in een herstelproces geselecteerd werd.

Als patiëntenvereniging weten wij vanuit onze dagdagelijks ervaringen, nu reeds 25 jaar, dat lotgenotencontact een meerwaarde is in het herstelproces van de psychisch kwetsbare mens. Lotgenotencontact heeft een grote impact op het individuele herstel en op de deelname aan de samenleving. 

Lotgenotengroepen verminderen niet alleen de stress van de groepsleden en bieden sociale steun, zij zorgen ook voor het verwerven van nieuwe kennis. Deze versterkt de competenties in het omgaan met de eigen aandoening en de effecten ervan. Leden van lotgenotengroepen leren elkaar hoe ze hun levenskwaliteit kunnen verbeteren ondanks hun problemen. Door betere gezondheids-competenties en sociale vaardigheden slagen deelnemers erin om beter met hun aandoening  en met hun omgeving om te gaan. 

Lotgenotencontact verhoogt de levenskwaliteit en de emancipatie van de deelnemers. Ze verkrijgen nieuwe kennis en competenties die hen helpen om te functioneren in de samenleving. 

We zijn dan zeer verheugd dat onze vragen aan de Hoge Gezondheidsraad, die we in ons dossier formuleerden, spoedig onderwerp zullen zijn van een nieuw op te richten werkgroep:

1.           Kan de meerwaarde van lotgenotencontact erkend worden als één van de waardevolle tools binnen de ggz in de weg naar herstel van de patiënt?

2.           Kan het onderzoek naar de meerwaarde van lotgenotencontact in België gestimuleerd worden, om een beter zicht te krijgen op de werkelijke gezondheids- en economische winst op lange termijn voor de ggz?

3.           Kan de ondersteuning van lotgenotencontact door professionele maatschappelijk werkers, die de vrijwillige ervaringsdeskundige / lotgenotengroep-begeleiders een professionele omkadering geven, een structurele financiële boost krijgen, om zodoende de continuïteit te verzekeren?

4.           Hoe zorgen we ervoor dat de continuïteit van lotgenotencontact minder onderhevig is aan het geheel of gedeeltelijk wegvallen van financiële middelen?

We willen alvast onze eigen lotgenotengroep-begeleiders van harte bedanken voor hun doorgedreven inzet en engagement! Er zijn lotgenotengroepen verspreid over heel Vlaanderen waar tal van mensen met psychisch kwetsbaarheid terecht kunnen.

Uiteraard zal UilenSpiegel het eigen netwerk aan lotgenotengroepen en partnerorganisaties betrekken bij de volgende stappen inzake de erkenning van de waarde van Lotgenotengroepen. Het is immers van belang lotgenotengroepen uit te breiden en te ondersteunen. Er is vraag naar en nood aan meer lotgenotengroepen, verspreid over gans Vlaanderen en Brussel. De samenleving vaart er wel bij, zowel sociaal als economisch. Lotgenotencontact heeft een blijvende impact op psychisch kwetsbaren, hun omgeving en de samenleving.

Tags:
Close