Nicolas De Keyser

Nicolas De Keyser, Bestuurder

Nicolas DWat betekent UilenSpiegel voor jou?

Bij UilenSpiegel vind ik mensen met een gemeenschappelijke achtergrond. We delen een verhaal: vaak één van vallen en opstaan. Die doorzettingskracht die ik in vele getuigenissen hoor, inspireert me om mijn eigen kwetsbaarheden te boven te komen en te aanvaarden. Daarnaast vind ik hierin mijn motivatie om me in te zetten voor en met hen. Met name om die drempels, de hindernissen, vooroordelen en stereotypen te overwinnen. Samen kunnen we dat aan. UilenSpiegel doet me daarin geloven.

Wat doe je voor UilenSpiegel?

Ik ben eerst actief geweest als lid en woonde praatgroepen bij. In januari 2020 trad ik toe tot de werkgroep financiën van waaruit we de boekhouding evalueren, alsook de budgetten voorbereiden. Midden 2021 werd me de kans gegund om mijn engagement uit te breiden tot waarnemend bestuurder en daarna, in maart 2022, tot volwaardig bestuurder. Vanuit de raad van bestuur volgen we de operationele en strategische doelstellingen en de organisatie in zijn geheel op.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

In mijn vrije tijd ga ik regelmatig fietsen of joggen, kook ik thuis en lees ik graag over fiscaliteit en economie. Ik vind dat belangrijke thema’s vandaag – zeker na het befaamde boek Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty. De organisatie van onze fiscaliteit heeft een weerslag op de keuze van de activiteiten die we aanvatten in de samenleving en ook op de keuze voor wie we die aanvatten.

Close