Jan Delvaux

Jan Delvaux, Voorzitter

Jan DWat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij een organisatie die streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor allen. Dit streven vergt een bijzondere inzet van de vrijwilligers en een goede interne opleiding en begeleiding. Onze patiëntenvertegenwoordigers zorgen ervoor dat ze weten wat ‘de patiënt’ wil in dit verband en ze brengen dit woord zo goed mogelijk naar voren. UilenSpiegel heeft ook een rol in vorming, lotgenotencontact en zelfhulp. Ook bestrijden we het stigma in de maatschappij en in onszelf. Goede zorg kan ook betekenen dat er meer ervaringsdeskundigheid op de werkvloer moet zijn, ook daar sturen we op aan.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Momenteel ben ik voorzitter van het bestuursorgaan van UilenSpiegel. Daarnaast vertegenwoordig ik het gebruikersperspectief in het Federaal Overlegorgaan Volwassenen in de GGZ, in het netwerk NOWE (Noord-West-Vlaanderen) en in het netwerk kinderen en jongeren RADAR. Daarnaast ben ik ondervoorzitter van Psyche VZW met o.a. TeGek!?

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Mijn roots liggen in Leuven en Gent, momenteel woon ik in De Panne. Ik ben fiere vader van twee volwassen kinderen en stiefgrootvader van 8. In mijn vrije tijd wil ik film kijken, schilderen, beeldhouwen, op reis gaan, concerten bijwonen en zoveel mogelijk tijd met mijn vriendin doorbrengen.

Close