Project participatie

Patiëntenparticipatie

UilenSpiegel heeft de opdracht om patiëntenvertegenwoordigers uit te zenden, te ondersteunen en te coachen in de regionale netwerken geestelijke gezondheid in Vlaanderen en Brussel. Op deze manier brengen we de patiëntenvisie binnen in de verschillende netwerkvergaderingen in het kader van de hervorming. Patiëntenvertegenwoordigers gaan hierin de dialoog aan met verschillende actoren uit het hulpverleningslandschap om een betere geestelijke gezondheidszorg te realiseren. UilenSpiegel organiseert ook vorming en intervisie voor de patiëntenvertegenwoordigers.

UilenSpiegel is sinds 2007 partner in het federale project patiënten- en familieparticipatie (psy 107) samen met Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië. Artikel 107 van de ziekenhuiswet staat symbool voor de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. We werken samen aan de reorganisatie van de zorg en doen aanbevelingen aan de overheid, hulpverleners, zorgorganisaties en zorgnetwerken. Ook organiseren we gezamenlijke evenementen om (patiënten)participatie te bevorderen.

Heb je interesse om je in te zetten als patiëntenvertegenwoordiger? Neem contact op met Katlijn Vander Meeren via katlijn.vandermeeren@uilenspiegel.net.

Close