Algemeen coördinator

UilenSpiegel vzw:

UilenSpiegel is een 25-jarige vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid met een werking in heel Vlaanderen en vestiging te Brussel. We zijn sterk in patIëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informatie en beeldvorming.

UilenSpiegel wordt grotendeels gesubsidieerd door drie overheden, telkens met andere invalshoeken: Vlaams Ministerie van Cultuur, Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Gewest) en FOD Volksgezondheid. We bouwen aan een samenleving waarin mensen alle kansen krijgen om hun veerkracht te (her)vinden.

Ons vijfkoppig team zal weldra uitbreiden tot een tiental medewerkers. We hebben nood aan een algemeen coördinator die de operationele leiding over de vzw voert en in samenwerking met het bestuur, de vele vrijwilligers (momenteel een 150-tal) en de medewerkers onze vereniging verder uitbouwt. 

Taakomschrijving:

Je hebt een empathische persoonlijkheid en je ontwikkelt samen met bestuur, vrijwilligers, medewerkers en relevante stakeholders een wervende strategie in lijn met onze visie en missie. Je implementeert en operationaliseert deze strategie samen met medewerkers en vrijwilligers en je draagt de eindverantwoordelijkheid over het functioneren en de resultaten van de organisatie als geheel. Je bent zowel intern als extern de ambassadeur van UilenSpiegel en belichaamt de kernwaarden van onze vereniging. Het gaat om een voltijdse of 4/5 betrekking.

Wat houdt je werk in?

Je behartigt dagelijks beheer, leiding en coördinatie van onze vzw:
 • Je bent vertrouwd met subsidiebeleid, spoort opportuniteiten op en neemt initiatieven om de financiële gezondheid van de organisatie verder te waarborgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke, zakelijke en financiële beleid op middellange en lange termijn. D.w.z.: In samenwerking met de werkgroep financiën beheer je de budgetten. Je communiceert helder over je beheer, stelt mee de begroting op en volgt die nauwgezet op.
 • Je trekt beleidsplanningstrajecten, met verslagen, voortgangsrapportages en visitaties. Samen met het team vertaal je het beleidsplan in jaarplannen en volg je deze plannen op.
 • Je innovatieve kwaliteiten tillen onze projecten naar een hoger niveau. Je ziet en grijpt kansen voor UilenSpiegel en bouwt ze uit.
 • Je ontwikkelt en positioneert UilenSpiegel binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg en in de brede samenleving.
 • Als leidinggevende sta je kort bij de mensen. Je legt in je werk de link tussen de noden en mogelijkheden van medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en leden.
 • Je inspireert en coacht het medewerkersteam.
 • Je bewaakt de kwaliteit van hun werk en hun professionalisme.
 • Je vertegenwoordigt UilenSpiegel in de sector en in de samenleving, waaronder de media.
Profiel:
 • Je voelt je thuis in de wereld van de geestelijke gezondheid(szorg);
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en/of je hebt ervaring in een leidinggevende functie;
 • Je bent empathisch ten aanzien van onze doelgroep en legt de nodige flexibiliteit aan de dag;
 • Je bent een teamspeler, die talenten (h)erkent en het beste in mensen naar boven haalt;
 • Je werkt zelfsturend naar mooie resultaten toe;
 • Je handelt en communiceert op een respectvolle, open, authentieke en verbindende manier;
 • Je spreekt Nederlands, Engels en Frans;
 • Ervaringsdeskundigheid kan een meerwaarde betekenen.
Wij bieden je:
 • Een uitdagende job met ruime autonomie en veel ontplooiingskansen;
 • Veel aandacht voor evenwicht tussen werk, zorg en vrije tijd; flexibele arbeidsregeling met mogelijkheden voor thuiswerk;
 • Een salaris overeenkomstig het barema L1 van PC 329.01, maaltijdcheques, laptop en smartphone;
 • Overname van relevante anciënniteit;
 • Een voltijds contract (eventueel 4/5) van onbepaalde duur.
Locatie: UilenSpiegel vzw – Hovenierstraat 45 – 1080 Brussel

Selectieprocedure:
Een eerste selectie maken we aan de hand van je CV en motivatiebrief. Wie weerhouden wordt, nodigen we uit voor een interview op woensdag 20 september te Brussel. Op basis van deze gesprekken vragen we enkele kandidaten voor een tweede, verdiepend gesprek op woensdag 27 september.

Contact:
Solliciteren tot en met 10 september 2023 met CV, motivatiebrief en/of meer info kan bij:
Jan Delvaux, voorzitter
jan.delvaux@uilenspiegel.net ☏ 0486 66 52 45
Close