photo

Naam: Brenda Froyen

Email: brenda.froyen@gmail.com

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Uilenspiegel is een plaats waar lotgenoten elkaar kunnen vinden. Tegelijkertijd biedt ze ook een platform waar mensen met een psychische kwetsbaarheid zich kunnen verenigen om zo 'samen' en 'gesterkt' hun stem te laten horen en het taboe te doorbreken.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Sinds 2016 ben ik woordvoerder voor vzw Uilenspiegel. Ik probeer vooral via opiniestukken onze visie in allerlei media te verkondigen om zo meer te ijveren voor de rechten van de patiënt.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben een mama van drie geweldige kereltjes, Jip (7), Lom (6) en Zen (4), getrouwd met een superheld Jan, die erin slaagt om kwade dagen steeds weer goed te maken. Ik geef Nederlands en Engels in het tweedekansonderwijs in Antwerpen. Daarnaast hou ik me bezig met schrijven, lezingen geven en ook workshops 'herstelverhaal schrijven' geven. Mijn eerste boek over mijn psychische kwetsbaarheid en mijn avonturen in de GGZ verscheen in 2014. Ik schrijf momenteel hard verder aan een opvolger. Ik hou van lopen en tennis of een boek lezen bij het haardvuur. Ik ben een creatieve chaoot die zelden weet waar haar sleutels liggen, voortdurend haar portemonnee kwijt is en te weinig back ups maakt van haar computer.

photo

Naam: Jan Delvaux

Email: jan.delvaux@uilenspiegel.net

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij een organisatie die streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor allen. Dit streven vergt een bijzondere inzet van de vrijwilligers en een goede interne opleiding en begeleiding. Onze patiëntenvertegenwoordigers zorgen ervoor dat ze weten wat ‘de patiënt’ wil in dit verband en ze brengen dit woord zo goed mogelijk naar voren. Uilenspiegel heeft ook een rol in het lotgenotencontact en zelfhulp. Ook bestrijden we het stigma in de maatschappij en in onszelf. Goede zorg kan ook betekenen dat er meer ervaringsdeskundigheid op de werkvloer moet zijn, ook daar sturen we op aan.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik ben voorzitter van de raad van bestuur van Uilenspiegel en patiëntenvertegenwoordiger. Dit laatste doe ik in enkele GGZ-netwerken, in de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid, het PopovGGZ, in OPGang, de Broeders van Liefde en bij de Vlaamse en Federale overheden. Daarnaast ben ik moderator van de afdeling Kortrijk van UilenSpiegel. Men vraagt me vaak voor lezingen en debatten waar ik vooral de stem van de patiënt vertegenwoordig.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben fiere vader van twee volwassen kinderen. Er zijn nog geen eigen kleinkinderen maar ik ben wel stiefgrootvader van 8. In mijn vrije tijd wil ik film kijken, schilderen, beeldhouwen, op reis gaan, concerten bijwonen en zoveel mogelijk tijd met mijn vriendin doorbrengen. Er zijn wel dagen dat ik tot laat aan het werk ben omdat ik het graag doe.


photo

Naam: Geert Van Isterdael

Email: geert.van.isterdael@skynet.be

Telefoonnummer: 0477/635 183

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Ik zou kunnen antwoorden dat UilenSpiegel voor mij vooral veel werk en tijdsbesteding betekent, maar dat klinkt te negatief. Ik schep er voldoening uit om mee te kunnen werken aan de uitbouw van een organisatie waar ik volledig kan achter staan en waarin ik mezelf kan zijn. Een vereniging belangrijk voor de vernieuwingen in de GGZ en tegelijkertijd een beetje chaotisch en plezant...

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als penningmeester ben ik voor een deel bezig met de financiën: koken kost geld, dus daar moet over gewaakt worden. Ik ben een slechte kok, maar kan wel met cijfers overweg. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de werkgroep rechtsbescherming: we hebben heel wat plannen en zullen van ons laten horen om ook op juridisch vlak iets te betekenen.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik kom als landbouwingenieur uit de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Psychoses maakten mij echter tot ervaringsdeskundige met manisch-depressiviteit (bipolair) en schizo-affectieve stoornissen als opleiding. “Go with the flow” is dan ook mijn leidmotief. Daarnaast ben ik de fiere vader van drie dochters en het vriendje van Ann.


photo

Naam: Ann Van de Vloet

Email: annvandevloet@hotmail.com

Telefoonnummer: 0474/916 684

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Dankzij en ondanks mijn psychische kwetsbaarheid en mijn lidmaatschap bij UilenSpiegel heb ik nieuwe uitdagingen ontdekt.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Voor mij begon het met een cursus "ervaringsdeskundigheid". Ondertussen heb ik bij UilenSpiegel de taak van bestuurder (secretaris) opgepakt en probeer ik regelmatig mijn steentje bij te dragen aan de uitbouw van de vereniging en de groei naar een goeie ggz.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Omdat lichaamsbeweging zo belangrijk is, probeer ik dagelijks een half uur tot een uur te wandelen of te fietsen. Liefst doe ik dat samen met mijn vriend Geert. (Traag maar gestaag) lezen doe ik ook heel graag, al van kindsbeen af. En het gebeurt wel vaker dat soaps me helpen mijn geest even leeg te maken. Ik woon alleen en heb geen kinderen.


photo

Naam: Ingrid Jongeneelen

Email: ingrid.jongeneelen@gmail.com

Telefoonnummer: 0486/665 245

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een rode draad in mijn leven sedert het jaar 2000. Het is een vereniging van mensen met een psychische kwetsbaarheid die samen talenten en vaardigheden inzetten onder andere ten behoeve van lotgenoten. Het is een platform waar mensen kansen krijgen om te werken aan hun herstelproces en ervaringsdeskundigheid kunnen verwerven om daarna opnieuw bepaalde maatschappelijke rollen te kunnen opnemen. Emancipatie en empowerment van psychisch kwetsbaren vind ik heel belangrijk.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als vice-voorzitter geef ik dagelijks leiding aan het team van professionelen en vrijwilligers. Het in de praktijk omzetten van het vrijwilligersbeleid en alles wat tot de interne organisatie behoort zit o.a. in mijn takenpakket. Als bestuurder bereid ik de raden van bestuur voor, alsook de jaarlijkse Algemene Vergadering . Daarnaast vertegenwoordig ik de vereniging bij OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid. Ook ben ik lid van het Observatorium voor Chronische Ziekten bij het Riziv als vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform. Af en toe spreek ik in het onderwijs over wat het betekent om met een kwetsbaarheid voor psychose te leven.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Mijn belangrijkste hobby is wandelen. Daarnaast hou ik van muziek, film en lezen. Familie en vrienden zijn heel belangrijk voor mij. Mijn roots liggen in Nederland maar ik woon dolgraag in Vlaanderen, heb een grote liefde voor het land en vind Brussel een geweldige stad.


photo

Naam: Els Draeck

Email: els@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0477/329 133

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is niet zomaar een nieuwe hoofdstuk maar hét nieuwe boek van mijn leven. Eindelijk ben ik bezig met datgene wat ik écht belangrijk vind.

Samen met mijn collega’s en vrijwilligers vaar ik mee op de nieuwe wind die door de psychiatrische zorg waait.

Mijn 3 grootste dromen zijn dat:

1) we een erkend statuut voor Ervaringswerkers kunnen bekomen,

2) er in de eindtermen van het onderwijs manieren worden opgenomen waardoor onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen een grotere weerbaarheid kunnen opbouwen t.a.v. psychische druk en kwetsbaarheden

3) het huidige taboe dat nog steeds heerst rond alles wat met GGZ te maken heeft, voorgoed doorbroken wordt.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Sinds dit jaar maak ik deel uit van de Raad van Bestuur van UilenSpiegel.

Als vrijwilliger tracht ik mijn steentje bij te dragen op verschillende vlakken zoals o.a. werkgroep communicatie (redactie, website, events, …), regiowerking Antwerpen, getuigenissen, etc en het vertegenwoordigen van UilenSpiegel in overlegorganen zoals o.a. SaRa, OPWegg, Vorming Ervaringswerker, enz.

Stuk voor stuk boeiende uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zet.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben de fiere mama van een echte globetrotter. Mijn dochter Jennifer reist en werkt momenteel in Australië. Helemaal in haar eentje… Geweldig toch ?!!

Samen met mijn witte herder Tÿr, volg ik een opleiding om hem te mogen inzetten als therapiehond. Mensen die een bezoekje brengen aan ons kantoor, lopen dan ook de kans om hem te ontmoeten. Hij vergezelt me immers meestal wanneer ik naar Molenbeek kom. Tÿr assisteert me ook al wanneer ik (1 dag per week) bij De Keerkring ben voor mijn ervaringswerk.

Verder bestaat mijn gezin nog uit twee konijnen Beatle   Nijntje en een heleboel vissen in onze vijver. Naast babbelen gebruik ik mijn stem ook om te zingen bij Psallite, een vierstemmig koor in Sint Job-in-‘t-Goor waar ik opgegroeid ben.

De nodige balans en ontspanning vind ik in mijn tuin en buiten in de natuur (wanneer ik ga wandelen met Tÿr).

Intussen luister ik ook beter naar mijn lichaam en plan ik structureel de broodnodige rustpauzes is.

Die breng ik standaard door op de bank thuis. Lekker onder een dekentje, laptop dicht, de telefoon af en de deurbel stil, … aan niets denken maar wél rusten en slapen. Tot Tÿr me wakker maakt uiteraard


photo

Naam: Nadia Mahjoub

Email: nadia.mahjoub@skynet.be

Telefoonnummer: 0475/960 397

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een vereniging die al sinds 2000 een belangrijke rol in mijn leven speelt. Mijn inzet als vrijwilliger geeft me de kans negatieve ervaringen in de psychiatrie (trauma's door dwang en isolatie) om te buigen naar constructieve acties.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik sta reeds enkele jaren in voor de redactie van het tijdschrift Spiegel en sinds twee jaar ben ik medebestuurder van de vzw. Ik probeer het communicatiebeleid van UilenSpiegel stapje voor stapje te verbeteren (tijdschrift, website, folder, ...). ik begeleidde ook gedurende enkele jaren de psychosegroep in Leuven, praatgroep voor lotgenoten.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik werk halftijds (betaald) als telefonisch onthaalmedewerker voor een Brussels psychiatrisch netwerk. Ik ben gehuwd en heb een dochter (geboren in 2006). Ik lees graag, hou van lijstjes maken (en vooral afvinken) en ik probeer dagelijks even te mediteren. Ik ben ook actief bij LETS Brussel (www.letsbrussel.be)

De psychoses die ik meemaakte hebben mijn leven sterk beïnvloed (niet enkel in negatieve zin). ik ben spiritueler geworden, in die zin dat ik niet meer geloof in een vaststaande 'externe' realiteit. Ik heb geen antwoord op de vraag 'Wat is nu ECHT?', maar zeg nu zelf: vind jij het geloofwaardig dat we op een bolletje vastplakken dat rondzweeft in de ruimte? Dat is toch te gek voor woorden ;-)

photo

Naam: Thomas Roose

Email: thomas@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0484/814 408

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij niet alleen mijn werkgever maar ook een broodnodig en prachtig initiatief die een tegengewicht vormt voor een samenleving waar je wordt veronderstelt sterk te zijn of uit de boot te vallen. Ik ben er heel trots op dat ik hier mag werken en ik heb heel veel bewondering voor onze vrijwilligers en wat zij allemaal klaarspelen.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik ben er coördinator basiswerking. Dit betekent: zorgen dat de vrijwilligers op mij kunnen rekenen voor ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten en ervoor zorgen dat die activiteiten kwaliteitsvol uitbreiden. Daarnaast heb ik me de interne organisatie wat toegeëigend.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben al 20 jaar samen met mijn vriendin en wij hebben samen 2 zoontjes. Mijn bijberoep is beeldend kunstenaar: www.thomasroose.be. Daarnaast ben ik een fanatiek lezer en visser. Ik ben een West-Vlaming van geboorte maar woonachtig in Gent.


photo

Naam: Wouter De Witte

Email: wouter@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0497/575 227

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een warme vereniging die gestuurd wordt vanuit de basis en iedereen die samen meewerkt aan een betere psychiatrie.

 

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik help sinds drie jaar mee de organisatie uitbouwen. Zelf sta ik in voor de vormingscycli, de werkgroep rechtsbescherming, het vertegenwoordigingswerk en het mee opvolgen van de dagelijkse taken.

 

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben een actieve jongeman die in Brussel samenhuist met vijf andere jonge werkende mensen. In mijn vrije tijd sport (squash, badminton, tennis en tafeltennis) ik graag, lees ik en probeer ik zo veel mogelijk familie en vrienden te zien.