Informatie

Er zijn verschillende niveaus van patiëntenvertegenwoordiging mogelijk, van beperkt tot zeer uitgebreid. Het laagste niveau is het informeren van de lotgenoten over wat er gaande is. Daarnaast worden vertegenwoordigers geraadpleegd, of zelfs expliciet gevraagd om een bepaald advies. Nog hoger op de 'participatieladder' staat het samen produceren van richtlijnen. Het daadwerkelijk meebeslissen van patiënten in het richtlijnproces is de hoogste vorm van vertegenwoordiging. UilenSpiegel vertegenwoordigt de patiënten op alle bovenvermelde niveaus.

 

Onze vereniging stelt zich daarbij op als proactieve partner waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid in de twee richtingen (patiënt-zorgverstrekker en omgekeerd). Enige jaren terug was die evenwaardigheid weinig evident. We merken de laatste tijd een goede evolutie. Het feit dat onze vertegenwoordigers geregeld samenkomen in intervisiemomenten en vooraf een opleidingstraject gevolgd hebben, heeft daar sterk toe bijgedragen.

 

Ook jij kan het verschil helpen maken om te komen tot een betere zorg. We kunnen jou een opleiding en intervisiemomenten aanbieden. Beginnende vertegenwoordigers of wie het wenst doen het vertegenwoordigingswerk in duo, samen sta je sterker.

 

uilenspiegel patientenvertegenwoordiging
uilenspiegel vereisten

Enkele vereisten

Om een patiëntenvertegenwoordiger bij UilenSpiegel te zijn dient men aan enkele voorwaarden te voldoen:

 

  • Een persoonlijke ervaring met een psychische ziekte, liefst zelf zorg ervaren hebben.
  • Kunnen reflecteren vanuit gemeenschappelijk perspectief.
  • Voldoende communicatieve eigenschappen.
  • Kunnen 'netwerken' en zich gelijkwaardig opstellen in een breed gezelschap, in staat tactvol, doch standvastig op te treden.
  • Enige ervaring met vertegenwoordigingswerk of een opleidingstraject gevolgd hebben.
  • Gemandateerd zijn door een patiëntenorganisatie.
  • Een goede kennis van de organisatie waar het vertegenwoordigingswerk plaatsvindt.
  • Een goede kennis van basisbegrippen als participatie, ervaringsdeskundigheid, etc
  • Goed geïnformeerd zijn ag. patiëntenrechten en -belangen vanuit cliëntenperspectief.