Hier vind je links naar verenigingen en initiatieven binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en daarbuiten:


Verenigingen voor lotgenoten (en hun omgeving) in België

 • AN-BN: vereniging voor personen met een eetstoornis en hun omgeving.
 • HSP Vlaanderen: Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen
 • Ups & Downs: vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.
 • Psytoyens: Franstalige patiëntenvereniging en partner van UilenSpiegel (Wallonië en Brussel) 
 • Similes: vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. 
 • WTGV: Werkgroep Tegen GokVerslaving
 • Aandacht: vereniging van en voor volwassenen met ADHD in Vlaanderen.

Vlaams ggz-landschap en initiatieven

 • Artikel 107: Naar een betere gezondheidszorg in België door vermaatschappelijking van de zorg
 • Buddywerking Vlaanderen: De buddywerking wil mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen.
 • Fit in je hoofd: campagne van de Vlaamse overheid
 • Geestelijk Gezond Vlaanderen: website gerealiseerd door de VVGG, om het stigma dat over psychische problemen hangt, te verminderen.
 • Te Gek !?: campagne die al jaren streeft naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.
 • OPGanG: Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG): De VVGG vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers).

Lokale platforms, werk- en denkgroepen in Vlaanderen

Initiatieven en verenigingen in Nederland

Noodnummers en -websites

Andere nuttige websites

 • Alcoholhulp: Online zelfhulp en begeleiding bij alcoholverslaving
 • Tabakstop: hulp bij het stoppen met roken -  tel. 0800 111 00
 • PsychoseAnders: psychose anders bekeken
 • PsychoseNet: Hier kan je terecht met al je vragen rond psychose
 • SchizofrenieBestaatNiet: De laatste inzichten van experts in de psychiatrie en van mensen die een psychose meemaakten en herstelden.
 • Trefpunt Zelfhulp: het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.