Voordeel lidmaatschap

uilenspiegel lidmaatschap

Je vraag je zeker af wat het lidmaatschap voor jou betekent?

 • Je ontvangt viermaal per jaar het tijdschrift Spiegel.
 • Je kan deelnemen aan de ledendag, het Nieuwjaarsdiner en het ledenweekend.
 • Je kan lotgenoten ontmoeten, ervaringen uitwisselen en samen ontspannen.
 • Je stem wordt gehoord samen met die van de andere leden.
 • Je maakt deel uit van een groep (ex-)patiënten die opkomen voor hun rechten.
 • Je kan deelnemen aan interessante gespreksgroepen, congressen, etc

Word lid

uilenspiegel contact opnemen

Als je lid wenst te worden van vzw UilenSpiegel, vul dan onderstaand formulier in:

 

 

Opgelet: je bent pas definitief lid als je ook 5 euro gestort hebt op rekeningnummer BE34 0015 1222 9390 met vermelding van je naam en adres

Word vrijwilliger

uilenspiegel vrijwilligers

Je bent enthousiast, je wil als ervaringsdeskundige iets betekenen voor je lotgenoten en de wereld rondom je, je wil zoveel en je wil het kwijt?

 

UilenSpiegel is op zoek naar volgende personen om mee te helpen met volgende taken:

 • Inrichten van activiteiten
 • Secretariaat
 • Tijdschrift
 • Patiëntenvertegenwoordiging
 • Regionale groepen
 • Website
 • Losse medewerkers

Voordeel vrijwilliger

uilenspiegel voordeel vrijwilliger

Wat bieden we je als vrijwilliger bij UilenSpiegel?

 • Ondersteuning en vorming ervaringsdeskundigheid
 • Een doel en een uitdaging
 • Iets bijdragen aan je herstel
 • Verplaatsingsvergoedingen
 • Voldoening door mensen te helpen
 • Een aangename werksfeer

Patiëntenvertegenwoordiging?

uilenspiegel patientenvertegenwoordiging

Onze patiëntenvertegenwoordigers zijn actief in diverse instellingen, netwerken en bij de overheid. Zij verwoorden er de belangen, de zorgen en noden van de patiënten. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger kan ervoor zorgen dat begrippen als herstelvisie en participatie een groter belang krijgen in de organisatie waarin ze zetelen. De patiëntenvertegenwoordiger staat voor het unieke en doorleefde perspectief van de patiënt.

 

Klik hier voor meer informatie omtrent patiëntenvertegenwoordiging.

Zich aansluiten

uilenspiegel aansluiten

Individueel lidmaatschap: 5 euro per kalendarjaar (Opgelet! Nederland: 15 euro/jaar).

Lidmaatschap organisatie (enkel België): 25 euro per kalenderjaar: 4 maal tijdschrifter per jaar.

Wie zich lid maakt na 1 oktober, is automatisch lid voor het gehele daaropvolgende kalenderjaar.

De betaling gebeurt op het rekeningnummer van vzw UilenSpiegel BE34 0015 1222 9390 met vermelding "lidm. + naam en adres + emailadres"

Giften zijn natuurlijk ook zeer welkom!