Hieronder vind je de links downloadbare pdf's, boekentips en websites en blogs die meer informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg. Heb jij een leuke leesvoer voor op deze pagina te plaatsen laat het ons weten door met ons contact op te nemen.

 

Downloadbare pdf's

Naar meer participatie - aanbevelingen 2015

Dit boekje bevat aanbevelingen voor het stimuleren van: 

- de participatie van patiënten en familieleden in de zorg,
- de participatie van patiënten- en familievertegenwoordigers in de hervorming van de GGZ.
Geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië.  (2015 - 18 blzn). 

Activiteitenrapport 2014 - Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging

Een rapport geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië 

Reeds enkele jaren werken de organisaties van patiënten- en familievertegenwoordigers samen aan de optimalisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zijn hervorming. Dit activiteitenverslag biedt u een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten in 2014. 

2015 - 96 blzn

Boekentips

Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. 
Auteurs: Hans Meganck, Stephan De Bruyne, Marjolein Deceulaer, Niki De Prijcker

Hans Meganck heeft de symptomen van een depressie laat zich vrijwillig opnemen in een Vlaams psychiatrisch centrum... In deze openhartige en lucide getuigenis deelt Hans zijn ervaringen, inzichten en aanbevelingen, die een depressie kunnen helpen voorkomen en behandelen. De kritische reflecties van Hans worden geduid door zorgprofessionals die betrokken waren bij het proces van herstel.

2014 - 312 blzn
ISBN 978 94 014 1819 5
www.lannoo.be

Kortsluiting in mijn hoofd. Over het beest dat psychose heet.
Auteur: Brenda Froyen

Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt... Dit boek geeft een aangrijpend en verhelderend beeld van wat er in iemand omgaat tijdens een psychose.  Pleidooi voor meer menselijkheid in de omgang met de patiënt.

2014 - 272 blzn
ISBN 978 90 223 3080 7 
www.manteau.be

Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid
Auteur: Chantal Van Audenhove
Herstellen kan je zelf toont de kleine en de grote successen die mensen met een psychische kwetsbaarheid behalen. Zij geven hier in woord en beeld uitleg over hun herstelproces, wat hen ondersteunt en hen inspireert. Aan de hand van hun getuigenissen komen aanbevelingen naar voren voor een geestelijke gezondheidszorg op maat die inhaakt op hun eigenheid en persoonlijke noden.

2015 - 214 blzn
ISBN 978 94 014 2157 7
www.lannoo.be

Websites & Blogs

SchizofrenieBestaatNiet
laatste inzichten van experts in de psychiatrie en van mensen die psychoses meemaakten en herstelden.