Hieronder vind je de links downloadbare pdf's, boekentips en websites en blogs die meer informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg. Heb jij een leuke leesvoer voor op deze pagina te plaatsen laat het ons weten door met ons contact op te nemen.

 

Downloadbare pdf's

Naar meer participatie - aanbevelingen 2015

Dit boekje bevat aanbevelingen voor het stimuleren van: 

- de participatie van patiënten en familieleden in de zorg,
- de participatie van patiënten- en familievertegenwoordigers in de hervorming van de GGZ.
Geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië.  (2015 - 18 blzn). 

Activiteitenrapport 2014 - Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging

Een rapport geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië 

Reeds enkele jaren werken de organisaties van patiënten- en familievertegenwoordigers samen aan de optimalisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zijn hervorming. Dit activiteitenverslag biedt u een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten in 2014. 

2015 - 96 blzn

Boekentips

Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners Auteurs: Filip Abts, Grace Verween Samen werken aan herstel! biedt concrete tips aan voor ieders persoonlijke, maar ook gedeelde weg naar herstel. Het is een must have voor elke hulpverlener die op zoek is naar concrete handvatten om – samen met cliënten – op herstel te focussen. Herstellen doe je zelf, maar daarom niet alleen. Lotgenoten, familie, vrienden en hulpverleners kunnen zorgen voor een herstelondersteunend klimaat. 2015 - 176 blzn ISBN 978 94 629 2177 1 www.acco.be

Websites & Blogs

SchizofrenieBestaatNiet
laatste inzichten van experts in de psychiatrie en van mensen die psychoses meemaakten en herstelden.